Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Pocztowych
Powiatu Ostrzeszowskiego

KLUB OSTRZESZÓW


Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.04.2017

Rozkład jazdy kabiny na lot Głogów 30-04-2017r

Wkładanie 29-04-2017r

Przyjazd kabiny:

Ostrzeszów I  g.19:00

Ostrzeszów II  g.19:30

Doruchów g.20:15

 

Podział koszy na poszczególne sekcje:

Doruchów - 20

Ostrzeszów I -31

Ostrzeszów II -57

UWAGA:  do kosza wkładamy 36 gołębi

Tomasz Dziewiński


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.04.2017

                             Typowanie w zegarach

TYPOWANIE W ZEGARACH NA SEZON 2017 GOŁĘBI DOROSŁYCH

                   MEGA SYSTEM          TAURIS         WIZION       BRIKON 

        GMP              S                             S                     S                  S

INTER MISTRZ      C                            2                   B                  B

         ODDZIAŁ      A                           M                   M                 M

       ROCZNE        B                              1                   A                  A

INTERMISTRZOSTWO KOSZUJEMY PIERWSZE PIĘĆ

GMP KOSZUJEMY PIERWSZE DZIESIĘĆ

BENZING

PIERWSZE PIĘĆ KOSZOWANE INTERMISTRZOSTWO

PIERWSZE DZIESIĘĆ KOSZOWANE  GMP

PIERWSZE PIĘTNAŚCIE KOSZOWANE ODDZIAŁ

PIERWSZE DZIESIĘĆ MARATON

ROCZNE ZAZNACZONE LITERKĄ R

ZEGARY TRADYCYJNE ZAZNACZAMY

INTERMISTRZOSTWO          C

GMP                 S

ODDZIAŁ           M

ROCZNE        R

Tomasz Dziewiński

 

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.03.2017

 Regulamin Oddziału Kępno na sezon lotowy 2017r.   

1.  Rywalizacja lotowa gołębie dorosłe

Mistrzostwo typowane -seria15/7 ,maratony 10/5  z 50 na spisie.

Mistrzostwo z całości - z całego spisu pierwsze10  a z maratonów pierwsze 7 gołębi.

Mistrzostwo roczne seria 10/5 z całego spisu  – nie dotyczy  maratonów.

Mistrzostwo procentowe liczone z minimum 10 gołębi.

Mistrzostwo lotów średniodystansowych -punktacja serii typowanej  z czterech 5-setek.

Mistrzostwo lotów dalekodystansowych - punktacja serii typowanej z dwóch 7-setek.

Kategorie A,B,C,D,M

G.M.P  , Intermistrzostwo.

Mistrzostwa GMP reguluje regulamin PZHGP.

2 . Rywalizacja lotowa gołębie młode.

Mistrzostwo seryjne z 20/7 z całego spisu.

Mistrzostwo z całego spisu pierwsze 10 gołębi z lotu.

Mistrzostwo 5 gołębi z 3 konkursami z lotów zaliczane do GMP.

Mistrzostwa będą liczone na bazie 1:5    20%

3 . Nagrody lotowe.

Puchary i dyplomy otrzymują mistrzowie i v-ce mistrzowie we wszystkich mistrzostwach  Oddziału Kępno.

Puchar otrzymuje 10 pierwszych hodowców w mistrzostwie seryjnym w lotach gołębi starych i młodych.

Puchar otrzymuje  3 pierwszych hodowców w mistrzostwie z całości w lotach gołębi starych i młodych.

Puchar otrzymuje 3 pierwszych hodowców w mistrzostwie rocznych w lotach gołębi starych.

Puchar otrzymuje 3 pierwszych hodowców , którzy zdobędą  komplety konkursów w kategoriach A B C D M  , GMP  w lotach  średniodystansowych i dalekodystansowych gołębi starych oraz MPM w lotach gołębi młodych.

Puchar otrzymuje 3 pierwszych hodowców w mistrzostwie procentowym, w lotach gołębi starych i młodych.

Puchar otrzyma  hodowca najlepszego zespołu lotników ,decyduje ilość  gołębi  od 10 konkursów wzwyż z 50 -tki spisu gołębi.

Dyplomy otrzymują  hodowcy kwalifikujący się do 30 przodownika w lotach gołębi starych i młodych w mistrzostwie seryjnym i z całości gołębi rocznych,  mistrzostwie procentowym oraz z lotów średnio i dalekodystansowych .

Dyplomy otrzymują hodowcy klasyfikujący się do 10 przodownika którzy zdobędą komplety konkursów w kategoriach A B C D M, GMP  w lotach gołębi starych oraz MPM w lotach gołębi  młodych.

Dyplomy otrzymują hodowcy lotników od 11 konkursów  wzwyż.

Dyplomy otrzymują hodowcy pierwszych trzech gołębi z każdego lotu gołębi starych i młodych.

Dyplomy otrzymują hodowcy z lotów do 600 km pierwsze 5 gołębi ,a z lotów powyżej 700 pierwsze 10 gołębi.

Dyplom otrzyma hodowca najszybszej serii z każdego lotu gołębi starych i młodych.

Dyplom otrzymają hodowcy pierwszych 10 gołębi z lotu Okręgowego w lotach gołębi młodych.

 

                                                                            Zarząd Oddziału PZHGP Kępno


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.03.2017

Opłaty lotowe w sezonie 2017

a- składka członkowska - 45 zł płatna do pierwszego lotu gołębi dorosłych

b- opłata za gołebia dorosłego – 5  zł od szt. płatne przy zdaniu spisu

c- opłata za gołębia młodego –  2 zł od szt. płatne przy zdaniu spisu

d- składka  lotowa –  235 zł płatna  do pierwszego lotu gołębi dorosłych

e- opłata za kabinę po 100 zł płatne przy zdaniu spisu gołębi dorosłych i młodych

Jarosław Działak


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.03.2017

Spisy gołebi dorosłych należy złożyć w trzech egzemplarzach u skarbników sekcji w terminie do 26.03.2017.

Na spisie obowiazkowo należy umieścic oświadczenie hodowcy z pieczęcią weterynarza, że gołebie zostały zaszczepione przeciwko paramyksowirozie.

Spis gołębi dorosłych


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<